22.3.2020 - KIWi-Folk: Saitensprung trifft Zaiten-Pfeiffer